@mert.dwg
  • 0 likes ||
  • 0 comments ||
  • Just now

Traditional Turkish Music House Fener-Balat,Istanbul. #comtemporary #architecture #design #housemusic #modernarchitect #mimari #tasarım #render #project

HaNER media on instagram
@hanar_gelisim
  • 1 likes ||
  • 1 comments ||
  • 29 minutes ago

CEHENNEM . . Bir bilinç katmanıdır da, her ne kadar ilahi bir hapishane olsa da. İnsanın hayatı algılarken bu Dünya'nın öncesi ve sonrası, ötesi ve berisi şeklinde sonsuz bir zincirin bir halkasına dönüştürmeye çalışır. Bu, insandaki süreklilik duygusunu oluşturarak bazı durumlara anlam katar. Bu anlamlandırma bir düşünsel girişim de olabilir, ve bir gerçeklik de. Çünkü bilince düşen bir gerçekliğin parçası olmak zorundadır mantığı evrim teorisine içkin olduğu için. Yani evrilen her ne ise o şey kendi ön koşullarını kendi içinde oluşturmak zorundadır veya dışarıdan kendisine dayatılması gerekir. Kendi içinde oluşturma durumu ise, bir yaratıcılık gibi görünse de, ve temelde hiçlikten yaratım gibi görünse de, yaratılan şeyin geçmişe bağlanarak olandan birşeyler yapmak aslında bir yaratım değil bir tasarım olarak durur karşımızda. Ve yaratmak ile tasarlamak arasındaki fark da, bilim ile din arasındaki birbirine içkin farkları ortaya koyacaktır. Cehennem bu noktada bir yaratım mı, bir tasarım mıdır! Bir yaratım ise cehennemi diğer dünyalara ve diğer boyutlara bağlayabiliriz. Bir tasarım ise insan bilinci ve bu bilince bağlı olarak üretilen duyguların zincirlenmiş hâllerini tanımlar. Cehennem bir inanç olduğu kadar, bir gerçekliktir de, yada maddidir, gerçeklikten öte! Cehennemin tasarım olarak varlığı, oluşum koşullarını da beraberinde getirir. Koşullar maddi temeller üzerinde yükselen bir olay ve olgular zinciridir. Buna göre cehennemin maddi karşılığı, ve cehennem mitine uygun düşen bütün anlatım ve karakterlerin maddi psikolojik hayatta da karşılıkları da olur deme gücümüz vardır. Bu açıklama dünya bir imtihandır sözünün açıklamasına bir katkıda bulunur gibidir. İmtihan tekrar ve konusu belirlenmiş bazı kitaplardan sorumlu olmak ve dolayısıyla onları tanımakla, tanımlarını anlayabilmek hatta bazıları için deneyimleyebilmek olarak da anlaşılabilir. Buna göre bu dünyada her şeyin tadına bakar gibi veya okuyarak idrak eder gibi idrak ettiğimiz yaşam içerisinde cehenneme dair ipuçlarının varlığı onu deneyimlenmemiz gerektiği veya SADECE tanıklık düzeyinde ona bakmamız, onu hissetmemiz gerektiğini belirtir. İmtihan olan hayat .. ↓ DEVAMI YORUM KISMINDADIR ↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Loading...